. .

.

FAQs

Co odrnia LinguaDent od innych biur tumacze?

W przeciwiestwie do innych biur tumacze nasi tumacze s z zawodu dentystami lub technikami dentystycznymi. Dlatego s oni w stanie zdecydowanie lepiej pracowa z tekstem stomatologicznym ni zwykli tumacze, ktrzy wprawdzie posiadaj wyksztacenie filologiczne, ale nie znaj zagadnie stomatologicznych i specjalistycznej terminologii. Aby zapewni, e nasi wsppracownicy s nie tylko mistrzami swojej specjalizacji, lecz take poprawnie i z elegancj opanowali jzyk, ich praca przechodzi korekt pocztkowo w kilkumiesicznym okresie prbnym, a nastpnie w regularnych odstpach czasu.

Co si dzieje z moim zapytaniem/moim zleceniem?

Pastwa zapytanie zostaje przekazane bezporednio do dyrektora zarzdzajcego Richarda Gilesa, ktry nastpnie kontaktuje si z Pastwem, aby dokadnie wyjani Pastwa oczekiwania i yczenia oraz przedstawi moliwie najbardziej dopasowan, lecz niezobowizujc ofert. Jeli oferta spotka si z Pastwa akceptacj, zlecenie zostanie przekazane do najbardziej kompetentnego tumacza, ktry zrealizuje je tak szybko, jak to tylko moliwe.

Czasami bdziemy prosi o informacje kontekstowe lub wyjanienie niecisoci w tekcie oryginalnym, aby zrozumie i przetumaczy tekst prawidowo. Na tym procesie nierzadko zyskay ju take i teksty oryginalne.

Gdy tylko Pastwa zlecenie zostanie zrealizowane, przelemy je do Pastwa lub do wskazanej osoby kontaktowej. Oczywicie wszystkie informacje traktujemy jako poufne.

 
   

RekrutacjaGTCOchrona danych & Wyczenie odpowiedzialnociStopka redakcyjna
Copyright Dr. Christian Ehrensberger © 2013