. .

.

Oferta i usugi

Tumaczenia

 • Teksty z dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej
 • Broszury, ulotki, katalogi, instrukcje uytkowania
 • Doniesienia medyczne, wykady, badania kliniczne i teksty edukacyjne
 • Informacje prasowe, teksty i slogany reklamowe
 • Dokumentacja do dopuszczania produktw do obrotu midzynarodowego
 • Skrypty nagra dwikowych do filmw edukacyjnych i informacyjnych
 • Strony internetowe, biuletyny informacyjne
 • itp.

Jzyki

Tumaczenia z jzyka niemieckiego, angielskiego i czciowo francuskiego na jzyk:

 • Niemiecki – Angielski – Francuski – Woski – Hiszpaski – Portugalski
 • Niderlandzki – Szwedzki – Fiski
 • Rosyjski – Polski – Wgierski – Rumuski – Czeski – Sowacki
 • Turecki – Chiski

Inne kombinacje jzykw dostpne na zapytanie.

DIN EN 15038

Europejska norma DIN EN 15038 okrela wymagania dla dostawcw usug tumaczeniowych m.in. w zakresie zasobw ludzkich i technicznych, ramowych warunkw umw i procesw pracy.

Nasza oferta spenia w wikszoci te wymagania ju w standardzie.

Na przykad zgodnie z norm DIN EN 15038 tumaczenia musz by dodatkowo weryfikowane przez ekspertw z danej dziedziny (w naszym przypadku z dziedziny stomatologii). W przypadku naszych usug jest to zbyteczne, poniewa wszyscy tumacze sami s specjalistami w dziedzinie stomatologii. Oczywicie moemy za dopat wykona rwnie usugi tumaczeniowe zgodnie z DIN EN 15038.

Nr rej. 7U253

 

Jako i dowiadczenie

Nasze szczeglne cechy jakociowe sprawiaj, e jestemy wyjtkowi:

 • Wszyscy nasi tumacze to dowiadczeni dentyci i technicy dentystyczni, ktrzy s zaznajomieni z najnowszym stanem bada i technologii, a zatem maj doskona wiedz na temat specjalistycznych treci i fachowej terminologii.
 • Wszyscy nasi specjalici wykonuj tumaczenia wycznie na swj jzyk ojczysty.
 • Nasi tumacze pracuj dla nas od wielu lat (przecitnie ju od 7 lat), wic najlepiej znaj Pastwa produkty i specyficzn terminologi Pastwa firmy.

Dlatego ju od wielu lat do grona naszych klientw nale najbardziej prestiowe krajowe i midzynarodowe firmy brany stomatologicznej, jak i uniwersyteckie kliniki stomatologiczne oraz Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysu Stomatologicznego (Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V. (VDDI)).

Tumaczone przez nas artykuy specjalistyczne i publikacje naukowe ukazuj si regularnie w czasopismach branowych, takich jak np. wydawane przez Deutscher rzte-Verlag GmbH czasopismo Zeitschrift fr Zahnrztliche Implantologie (ZZI, Czasopismo Implantologii Stomatologicznej). Wiele naszych tumacze mona przeczyta i usysze rwnie na Midzynarodowej Wystawie Stomatologicznej (IDS).

Ceny i terminy

Cen za wiersz kalkulujemy uwzgldniajc stopie trudnoci, obszerno tekstu oraz pilno zlecenia. Aby otrzyma niezobowizujc ofert, prosimy przesa nam tekst do wyceny poprzez nasz stron Zapytanie/Kontakt podajc oczekiwany termin wykonania tumaczenia.

W przypadku bardzo krtkich tekstw pobieramy zryczatowan opat minimaln. Nie przyjmujemy zlece ekspresowych, jeli nie jestemy w stanie wykona ich zgodnie z naszymi standardami jakoci.


 
   

RekrutacjaGTCOchrona danych & Wyczenie odpowiedzialnociStopka redakcyjna
Copyright Dr. Christian Ehrensberger © 2013