. .

.

Gyakori kérdések (FAQs)

Mi a különbség LinguaDent és más fordítói irodák között?
A LinguaDent cég munkatársai fogorvosok és fogtechnikusok, ez azt jelenti, hogy a tolmácsok szakképzéssel rendelkeznek. Ők tudják, miről van szó és megértik a fordítandó szövegek tartalmát. Anyanyelvi szinten ismerik a szakkifejezéseket, mert naponta használják, és ezen kívül a saját anyanyelvükből fordítanak.


Milyen szervizt kínál LinguaDent?
Ön mindig kap egy írásbeli (per e-mail) kötelező ajánlatot valamint egy Ön, és a LinguaDent közötti kötelező megrendelési igazolást. A, fordítások kompetensek és megfelelnek a határidőnek is.

Az Ön utasítása szerint LinguaDent direkt úton küldheti a fordított szöveget az Ön külföldi üzleti telephelyére.
LinguaDent szlogeneket, szójátékokat stb. is tud megfelelő módon fordítani.

LinguaDent tud kapcsolatokat teremteni egy fogorvosi-szakírónővel (Dentális szaksajtó és PR), ha szerkezetében lerövidített, átdolgozott, megsimult, vagy egészen új módon írt szöveget kérnek.

Milyen előnyökkel jár az, ha fogorvosok és fogtechnikusok fordítják a szövegeket?
A fordítók ismerik a dentális termékeket a saját praxisukból és tapasztalatukból. Kézbe fogják azokat a termékeket, amelyekkel dolgoznak. Ezért is hitelesek a fordítások.


Miért fordítanak fogorvosok és fogtechnikusok a LinguaDent cégnél?

A dentális szakterület egy sajátos világ a saját szaknyelvével. Egy diplomás tolmács könnyen léphet szak specifikus csapdákba, ha nem rendelkezik fogászati tudással.
A különböző egyetemek más-más módon használják a szakkifejezéseket. Haladó és hagyományos / elavult/ kifejezések léteznek, és itt csak egy szakember láthat tisztán.


Milyen biztos az Ön fordításának minősége?
A LinguaDent- koncepció biztosítja, hogy a minőség már a fordításnál valós és nem utólag lesz kijavítva a korrektúra folyamán .A LinguaDent ugyanazt az ipar által kipróbált módszert használja: már az előállításnál legyen minőség és ne az utólagos "mentési kísérleteknél".
Azért, hogy már eleve egyezzen a minőség, ezért közvetlen, fogorvosok és fogtechnikusok anyanyelvi szinten fordítják a szövegeket.

LinguaDentnél nem úgy történik, hogy egy fogorvos vagy egy orvostanhallgató felesége ellenőrzi a fordítást egy nem szakember által készített fordítást, mert így, gyorsan megkapná a komolyság pecsétét.
LinguaDent nem azt tartja minőség-biztosításnak, ha az úgynevezett minőségmegbízott nem beszéli az eredeti nyelvet és csak a fordítást olvassa.

Még egyszer hangsúlyozva, minden LinguaDent - fordító és - szakértő anyanyelvű, és kétnyelvű.

Mi történik az én fordítási megbízásommal önöknél?
LinguaDent átadja az Ön szövegét a legalkalmasabb fogorvosi-fordítónak. Természetesen minden információ szigorúan bizalmas, de előfordulhat, hogy a LinguaDent képeket vagy pótló információkat kér,hogy a fordító összefüggésében láthassa az Ön szövegét. Lehetséges, hogy egy másik fordítói iroda kevesebbet kérdez, mint a LinguaDent. Ez múlhat azon is, hogy a nem dentális fordítókban nem merülhetnek fel szakmai kérdések, mivel nem ismerik ki magukat e témákban és így nem tudnak a tényekbe belemerülni.

LinguaDent néha feltesz olyan kérdéseket, amelyek a szöveg tartalmát illetik. Előfordulhat, hogy pontatlanságok fellépnek az eredeti szövegben. A szöveg megbízója ez által időben megkapja a lehetőséget a javításhoz mielőtt még a szöveg a nyomdába kerülne, ill. megjelenítené.

Van a LinguaDent-nek tapasztalata dentális fordításokban?
A LinguaDent üzletvezetője 1973 óta dentális szakember és 1986 óta dentális fordításokkal dolgozik.

A hangsúly arra van fektetve, hogy a fordítók hosszú ideig dolgozzanak a LinguaDent-nél. Ez által a kellő folytonosság fennáll, ami szükséges a jó minőség eléréséhez.

Mivel LinguaDent hazája kizárólag a dentális szakterület, kiterjedt tapasztalata van ezzel a munkával.
2004 óta, a fordítások öt számjegyű terjedelemben hagyták már el cégünket, nap, mint, nap újak készülnek el, mint, például: sajtójelentések, szakcikkek, használati utasítások, röpiratok, katalógusok, flyerek, termékinformációk, újságok, előadások, klinikai tanulmányok, internetszövegek, forgatási könyvek.
Pillanatnyilag 13 nyelvből áll a kínálat: német, angol, svéd, spanyol, francia, olasz, portugál, lengyel, magyar, román, török, orosz és kínai.

Ami ezen kívül kiterjedt dentális kompetenciára utal, az a Online- fogorvosi szótár német- angol / angol- német: www.Dental-Dictionary.com, ami Richard Giles több éves fordítói munkájának köszönhető.

Mi a különbség LinguaDent és más fordítói iroda között?
Ön, mint megbízó direkt úton veheti át a LinguaDent fordításait, ezt természetesen nem kényszerből, hiszen megvalósíthat változásokat, ha óhajtja, de ezt nem kell feltétlenül. A különbség más fordítási irodával, vagy szabadon foglalkozó fordítóval szemben az, hogy LinguaDent kész fordításokat ad le. Ez azt jelenti, hogy a megbízónak nem kell ellenőriztetni a fordítást, egy másik üzletágban, egy kereskedő által vagy, egy másik megbízott ember által, hanem rögtön használhatja a fordított szöveget a külföldi kommunikációban. Ezért a LinguaDent - szövegek nem "munka- vagy nyersfordítások".

Dolgoznak-e egyetemi hallgatók, pl.orvostanhallgatók vagy hasonlók a LinguaDent-nél?
Nem. A LinguaDent munkatársai készen kiképzett fogorvosok és fogtechnikusok, akik értenek a szakmájukhoz. Betanított munkatársak, nem a szakmából származók és rövidideig alkalmazottak, nem dolgoznak LinguaDent-nél. Egy magas szakmabeli fordítási minőség elérése céljából LinguaDent folyamatosan együtt dolgozik a fordítókkal, és becsüli azok hosszú tapasztalatait.

Mennyibe kerül egy fordítás?
LinguaDent küld egy kötelező ajánlatot minden egyes fordításhoz a célnyelvtől függően. Az ár a sorszámtól a nyelv nehézségétől és a határidő sürgősségétől is függ. A specifikus és kötelező árajánlatot LinguaDent küld az Ön által beküldött szöveg szerint, a becsült árak nem hasznosak a megbízó részére.
Ha nagyon rövid a szöveg,LinguaDent egy minimális általános összeggel számol.

LinguaDent-nek mennyi időre van szüksége egy fordításhoz?
A megbízó a kínálattal együtt kap egy szállítási határidőre javaslatot. A fordítás időtartamát, a megbízóval megbeszélve, mindig úgy határozzuk meg, hogy a szállítás azonnali, vagy időben közelálló legyen, de a minőségnek elsőbbsége van. A szállítási határidő természetes, de flexibilis megoldások léteznek, ha a megbízó azt kéri.

Mit kell tennem, ha a LinguaDent fordítását megkaptam?
Kapcsolatba kell lépni a layout ill, a web design előállítójával és a nyomdával, mivel biztosítani kell az idegen nyelv külön jelek használatát. Figyelembe kell venni azt is, hogy a szöveg az eltérő nyelvekben különböző hosszúak lehetnek.

Azon kívül nem kell semmi egyebet tenni.

 
   

.