. .

.

Usein esitetyt kysymykset

Miten LinguaDent eroaa muista käännöstoimistoista?

Toisin kuin muut käännöstoimistot meidän kääntäjät ovat täysipäiväisiä tai osa-aikaisia hammaslääkäreitä ja hammasteknikkoja. Näin ollen he pystyvät syventymään ja paremmin ymmärtämään tekstejä verrattuna tavanomaisiin kääntäjiin, jotka sinänsä ovat päteviä kielellisesti mutta eivät ole perehtyneet hammasalaan ja siihen liityvään erityissanastoon. Varmistuaksemme että työntekijämme sekä hallitsevat erikoisalansa että myös sen ohella käyttävät kielen oikein ja sujuvasti, heidän käännökset koeluetaan aluksi monen kuukauden ajan ja myöhemminkin niitä tarkistetaan määrajoin.

Mitä tapahtuu tiedustelulle/toimeksiannolle kun se saapuu LinguaDentiin?

Tiedustelunne menee suoraan toimitusjohtaja Richard Gilesille, joka ottaa teihin yhteyttä ja selventää vaatimuksenne ja odotuksenne tarkoin. Hän antaa sitten mahdollisimman tarkan ei-sitovan tarjouksen. Mikäli hyväksytte tarjouksen hän lähettää toimeksiantonne eteenpäin sopivimmalle kääntäjälle, joka ryhtyy työhön viipymättä.

Jotta voisimme paremmin ymmärtää ja kääntää tekstinne otamme teihin tarvittaessa yhteyttä ja pyydämme lisäinformaatiota liittyen tekstin sisältöön ja sen mahdollisista epäjohdonmukaisuuksista. Näin ollen alkuperäistä tekstiä usein voidaan parantaa.

Heti kun toimeksiantonne on käsitelty se lähetetään teille tai nimeämällenne yhteyshenkilölle. Kaikki informaatio käsitellään luonnollisesti luottamuksellisesti.

 
   

HakemuksetGTCTietoturva ja vastuuvapaus • Painotiedot Copyright Dr. Christian Ehrensberger © 2013