. .

.

Våra tjänster

Översättningar

 • Odontologiska och dentala tekniska texter
 • Brochyrer, informationsblad, kataloger, bruksanvisningar
 • Fackartiklar, föreläsningar, kliniska studier och texter för undersvisning
 • Pressmeddelanden, reklamtexter och slogans
 • Dokumentation för internationellt gokännande av produkter
 • Ljudtexter för undervisnings- och informationsfilmer
 • Webbsidor, nyhetsbrev
 • etc.

Språk

Översättningar från tyska, engelska och delvis från franska till:

 • tyska – engelska – franska – italienska – spanska – portugisiska
 • holländska – svenska – finska
 • ryska – polska – ungerska – rumänska – tjeckiska – slovakiska
 • turkiska – kinesiska

Andra språkkombinationer på begäran

DIN EN 15038

I den europeiska standarden DIN EN 15038 definieras de krav, som ställs på företag, som erbjuder bl.a. översättningstjänster, gällande personal och tekniska resurser, allmänna kontraktvillkor och arbetsprocesser.

Vi uppfyller dessa krav redan i vårt standarerbjudande.

Till exempel bör enligt DIN EN 15038 översättningar vara kontrollerade av en expert (i vårt fall av en dental expert). Detta behövs inte när de gäller oss eftersom alla översättare är dentala experter. Trots detta kan vi också erbjuda översättningstjänster enligt DIN EN 15038 för en tilläggstaxa.

Reg.-nr. 7U253

 

Kvalitet och erfarenhet

Följande specifika kvalitetsegenskaper gör oss unika:

 • Alla våra översättare är erfarna tandläkare och tandtekniker, som håller sig à jour med de senaste rönen inom forskningen och teknologin och ger dem utomordentlig insyn i dentala frågor och terminologi.
 • Alla våra dentala experter översätter endast till sitt eget modersmål.
 • Våra översättare har arbetat för oss redan länge (i genomsnitt 7 år) och kan därigenom snabbt komma underfund med ert företags produkter och den tillhörande terminologin.

Därför är det ej förvånande att de mest kända nationella och internationella företagen inom dentalbranchen och även odontologiska fakulter och VDDI (Verband der Deutschen Dental-Industrie e.V.) har varit våra kunder redan i många år.

Våra översättningar av fackartiklar och vetenskapliga publikationer publiceras regelbundet i vetenskapliga tidskrifter som bl.a. Journal of Dental Implantology (JDI), som ges ut av det tyska gruppen Deutscher Ärzte-Verlag och också på IDS (International Dental Show) har ni kunnat läsa eller höra många av våra översättningar.

Pris och tidsfrister

Vi beräknar per rad och på basis av hur svår och brådskande er översättning är. On ni vill ha en ett icke-bindande erbjudande kan ni skicka oss texten tillsammans med tidsfristen via Förfrågningar på vår hemsida.

Vi har ett minimipris för mycket korta texter. Vi godkänner inte uppdrag, som bör göras så fort att vi inte kan vara övertygade om att våra stränga kvalitetskrav uppfylls.


 
   

Lediga befattningarGTCDataskydd & Ansvarsbegränsning Impressum
Copyright Dr. Christian Ehrensberger © 2013