. .

.

Notat angående dataskydd

Om en användare av vår hemsida kommer vår server att spara användarens IP adress, sidan som användes, vår svarsida och tidpunkten då kontakt upptogs. Vi använder oss även av små filer (cookies). En cookie används för att upprätthålla den aktuella skeendet och en annan sparar det språkval som en användare valt genom hela sessionen. Dylik data använd enbart till statistisk utvärdering.

Data ges inte vidare till tredje part utom för det ändamål som krävs för att erbjuda våra tjänster.

Ansvarsfrihetsklausul

Våra hemsidor innehåller linkar till tredje parters webbsidor (externa linkar). Eftersom vi inte har något inflytande på deras dataskyddstandarder, upplyser vi användare om detta då sådana linkar används. Vi kan inte ta ansvar för innehållet i tredje parters webbsidor eftersom vi inte kan påverka eller monitorera dem. Vi anser inte att innehållet på deras webbsidor är vårt eget.

Informera oss gärna om ni kommer in på webbsidor som ni anser vara suspekta.

This text is a translation from the original German. The translators do not accept any liability for damages that may arise from using the English text. The original German text is definitive.

 
   

Lediga befattningarGTCDataskydd & Ansvarsbegränsning Impressum
Copyright Dr. Christian Ehrensberger © 2013